Osaka Disaster Prevention Net
Height camera

Mt.Satsuki
Mt.Ikoma
Mt.Izumikatsuragi