Osakashi Sakaishi Kishiwadashi Toyonakashi Ikedashi Suitashi Izumiotsushi takatsukishi Kaizukashi Moriguchishi Hirakatashi Ibarakishi Yaoshi Izumisanoshi Tondabayashishi Neyagawashi Kawachinaganoshi Matsubarashi Daitoshi Izumishi Minohshi Kashiwarashi Habikinoshi Kadomashi Settsushi Takaishishi Fujiiderashi Higashiosakashi Sennanshi Shijonawateshi Katanoshi Osakasayamashi Hannanshi Shimamotocho Toyonocho Nosecho Tadaokacho Tadaokacho Tajiricho Misakicho Taishicho Kanancho Chihayaakasakamura